Serfőző Dezső

Aktualna služba:
kapelan Ime Marijino – Novi Sad

Adresa:
Katolička porta 3, 21000 Novi Sad

E-mail:
serfozodezso90@gmail.com

Mjesto i datum rođenja:
Senta, 14.10.1990.

Mjesto i datum ređenja:
Sv. Mala Terezija – Senta, 04.02.2019.

Scroll to Top