Fazekas Ferenc

Foto: Attila Kovács / Subotička biskupija

Mjesto i datum rođenja:
Bečej, 29.09.1958.

Mjesto i datum ređenja za svećenika:
Katedrala sv. Terezije Avilske – Subotica, 29. 06. 1984.

Mjesto i datum ređenja za biskupa:
Katedrala sv. Terezije Avilske – Subotica, 11. 11. 2023.

Biografija

Ferenc Fazekas rođen je 29. rujna 1958. godine u Bečeju. Biskupijsku klasičnu gimnaziju „Paulinum“ u Subotici pohađao je kao pitomac istoimenog malog sjemeništa. Potom je kao bogoslov Subotičke biskupije period od 1977. do 1984. godine proveo na odgoju u Nadbiskupijskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu, gdje je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu studirao filozofiju i teologiju.

Za svećenika Subotičke biskupije zaređen je 29. lipnja 1984. godine u subotičkoj katedrali Sv. Terezije Avilske. Prve dvije godine svećeničke službe djelovao je kao župni vikar u župi Presv. Trojstva u Somboru, da bi potom dvije godine vršio službu župnog vikara u Bačkoj Topoli, uz što je 1986. godine bio imenovan i upraviteljem župe u Bajši. Službu upravitelja župe u Bogojevu i Srpskom Miletiću obnašao je od 1988. godine. Župničku službu vršio je od 1994. godine u župi Sv. Franje u Senti, zatim od 1998. godine u Bačkoj Topoli, te je 2021. godine imenovan župnikom župe Sv. Jurja u Subotici. 

U razdoblju između 2005. i 2012. godine vršio je službu dekana Bačkotopolskog dekanata, a od 2012. do 2020. godine bio je arhiprezbiter Potiskog arhiprezbiterata.

Godine 2020. imenovan je generalnim vikarom Subotičke biskupije. Ovu službu vršio je sve do smrti biskupa Večerina, te je 29. kolovoza 2022. bio izabran za dijecezanskog upravitelja Subotičke biskupije.

Dana, 7. listopada 2023. papa Franjo imenovao ga je subotičkim dijecezanskim biskupom.

Dana, 11. studenoga 2023. zaređen je za biskupa u katedrali svete Terezije Avilske u Subotici. Glavni posvetitelj bio je zagrebački nadbiskup metropolit Dražen Kutleša, a suzareditelji mons. dr. Balázs Bábel kaločko-kečkemetski nadbiskup i metropolit i mons. dr. Vlado Košić sisački biskup.

Biskupov grb

Biskupski grb i geslo nastoje, na razini simbola, priopćiti sažetak osobnosti i službe pastira jedne mjesne Crkve te ujedno doznačiti smjer pastoralnog djelovanja. Grb subotičkog biskupa, Ferenca Fazekasa, sa-drži sljedeće heraldičke oznake: štit, koji svojim oblikom slijedi grb grada Subotice, sjedišta biskupije. Podijeljen je u tri polja, a raspored poljâ i njihove boje (plava, crvena i zelena) preuzeti su iz grba Subotičke biskupije. U prvom, plavom polju, nalazi se zlatni kalež s hostijom, u drugom, crvenom polju smještena je sedmerokraka zvijezda, a u zelenom polju otvorena knjiga s latinskim natpisom „Pax et bonum“. Ponad štita je zlatni pastoralni križ nadvišen zelenim galerom s po šest zelenih kićanki sa svake strane (znak biskupske službe). U dnu, na bijeloj vrpci, ispisano je crnom bojom geslo: „Spe gaudentes – U nadi radosni“ (usp. Rim 12,12).

U prvom, plavom polju, nalazi se simbol sakramenta Presvete E-uharistije. Sakrament je to kojem teži djelovanje Crkve, vrelo iz kojega struji sva snaga Crkve (usp. SC 10), ali i sakrament u kojem se na najja-sniji način očituje zajedništvo vjernika jedne biskupije koji, kao plod sa-kramenta Euharistije, u svijet ulijevaju radost, mir, sigurnost i povjerenje što je prikazano plavom bojom. Plava boja ujedno je i boja neba te su u njoj očituje poziv da ne težimo za zemaljskim, već za nebeskim: „Za o-nim gore težite, ne za zemaljskim! Ta umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu! Kad se pojavi Krist, život vaš, tada ćete se i vi s njime pojaviti u slavi“ (usp. Kol 3,2-4).

U središtu drugog, crvenog polja, nalazi se sedmerokraka 

zlatna zvijezda, simbol Presvete Bogorodice, Zvijezde Mora, ali i sedam svetih sakramenta „koji su usmjereni na posvećenje ljudi, na izgradnju Kristova Tijela te napokon na iskazivanje štovanje Bogu… Oni ne samo da vjeru pretpostavljaju nego je riječima i stvarima hrane krijepe i izražavaju“ (SC 59). Ta pak vjera na poseban način očituje se u djelima milosrđa i ljubavi što je prikazano crvenom bojom, a na tom putu Marija „sjaji po-U trećem, zelenom polju, nalazi se otvorena knjiga s natpisom „Pax et bonum – Mir i dobro“. Natpis je to koji nas vodi do sv. Franje, nebeskog zaštitnika biskupa, ali i do Božje riječi koja nam, ako smo joj otvoreni, donosi plodove mira i dobra, ali i života koji je prikazan zele-nom bojom.

Zlatni križ koji se nalazi u pozadini štita, oblikom je preuzet s tornjeva subotičke katedrale i ukrašen je s pet crvenih krugova kao sim-bolima pet Kristovih rana. Zajedno sa zelenim galerom i šest kićanki, upućuje na to da je nositelj grba dijecezanski biskup. Kako bi se naglasilo apostolsko nasljeđe na biskupskoj katedri, ali i zahvalnost za dar života prethodnog pastira, mons. Slavka Večerina, biskupski šešir, kićanke i traka s geslom preuzeti su iz njegova grba.

Riječi gesla „Spe gaudentes“, uzete od sv. Pavla, zaštitnika Subo-tičke biskupije, u cjelovitosti glase: „U nadi budite radosni, u nevolji str-pljivi, u molitvi postojani!“ (Rim 12,12). Apostol narodâ s ljubavlju bodri povjerenu mu zajednicu. Tako i pastirsko djelovanje Ferenca, usidreno na službi apostolâ, postaje zauzetost za dobrobit stada kojega treba utvr-diti u radosti, strpljivosti i postojanosti.

vlč. mr. Tomislav Hačko i vlč. Dragan Muharem

Scroll to Top