Biskupski ordinarijat

Adresa:
Trg svete Terezije 3
24000 Subotica

Telefon:

+381 (0)24 265 900
+381 (0)24 553 610

Kancelarija

Ekonomat​

Djelatnica:
Marija Ušumović

Telefon:
+381 (0)24 265 903

Email:
tena.subisk@gmail.com

Djelatnica:
Varga Mária

Telefon:
+381 (0)24 265 901

Email:
bru.subisk@gmail.com

Scroll to Top