Ivanković Radak Ivica

Aktualna služba:
Sudski vikar i ravnatelj pastoralnog centra ”Augustinianum”

Adresa:
Trg sv. Terezije 3, 24000 Subotica

E-mail:
ivicaradak@gmail.com

Mjesto i datum rođenja:
Subotica, 21.01.1979.

Mjesto i datum ređenja:
Sv. Terezija Avilska – Subotica, 26.06.2005.

Scroll to Top