Rimokatolička župa sv. Mihael Arkanđeo - Zmajevo

Župnik:
Tibor Zsúnyi
zsunyi88@gmail.com

Adresa:
Ivana Milutinovića 117, 21213 Zmajevo

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1793.
Godina izgradnje crkve: 1816.
Arhiprezbiterat: Podunavski
Dekanat: Kulski

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Vikarija: Presv. Trojstvo - Kulpin

Adresa:
21472 Kulpin

Scroll to Top