Rimokatolička župa Uzvišenje sv. Križa - Srbobran

Župnik:
Tibor Zsúnyi
zsunyi88@gmail.com

Župni vikar:
Dušan Balažević
balazevic.dusan@gmail.com

Adresa:
Cara Lazara 17, 21480 Srbobran

Telefon:
+381 (0)21 730 356

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1783.
Godina izgradnje crkve: 1815.
Arhiprezbiterat: Podunavski
Dekanat: Kulski

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Kapela na kalvariji: Trpeći Isus

Adresa:
21480 Srbobran

Osnovni podaci:

Godina izgradnje: 1869.

Scroll to Top