Rimokatolička župa Presv. Srce Isusovo - Crvenka

Župnik:
Zsúnyi Tibor
zsunyi88@gmail.com

Adresa:
Maršala Tita 73, 25220 Crvenka

Telefon:
+381 (0)25 731 628

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1896.
Godina izgradnje crkve: 1896.
Arhiprezbiterat: Podunavski
Dekanat: Kulski

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Scroll to Top