Rimokatolička župa sv. Rozalija - Temerin

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1783.
Godina izgradnje crkve: 1804.
Arhiprezbiterat: Bački
Dekanat: Novosadski

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom:

Raspored i jezik svetih misa  blagdanima:

Vikarija: Lurdska Gospa - Temerin

Adresa:
Novosadska 617, 23235 Temerin

Osnovni podaci:

Godina osnutka : 1927.
Godina izgradnje: 2000.

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom:

Raspored i jezik svetih misa blagdanima:

Vikarija u Gospođincima

Cím:
21237 Gospođinci

Kapela na groblju: Bezgrešno Začeće BDM - Temerin

Cím:
21235 Temerin

Scroll to Top