Hotváth Ákos

Aktualna služba:
župni vikar Rimokatolička župa sv. Terezija Avilska Subotica

Adresa:
Harambašićeva 7, 24000 Subotica

E-mail:
horvath.akos.theol@gmail.com

Mjesto i datum rođenja:
Senta, 23.08.1995.

Mjesto i datum ređenja:
Sv. Terezija Avilska – Subotica, 29.12.2019.

Scroll to Top