Rimokatolička župa sv. Ladislav Kralj - Bogojevo

Župnik:
Árpád Verebélyi
verarpad@gmail.com

Adresa:
Ady Endre 4, 25245 Bogojevo

Telefon:
+381 (0)25 875 675

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1766.
Godina izgradnje crkve: 1773.
Arhiprezbiterat: Podunavski
Dekanat: Apatinski

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Kapela na groblju: Raspeti Isus - Bogojevo

Adresa:
Grobljanska bb, 25245 Bogojevo

Osnovni podaci:

Godina izgradnje: 1899.

Crkva: Uzvišenje sv. Križa - Srpski Miletić

Adresa:
Stojana Ljubića 44, 25244 Srpski Miletić

Osnovni podaci:

Godina osnutka crkve: 1772.
Godina izgradnje crkve: 1824.

Kapela na kalvariji: Žalosna Gospa

Adresa:
25244 Srpski Miletić

Osnovni podaci:

Godina izgradnje: 1884.

Scroll to Top