Rimokatolička župa sv. Mirko - Doroslovo

Župnik:
Árpád Verebélyi
verarpad@gmail.com

Adresa:
Nikole Tesle 46, 25243 Doroslovo

Telefon:
+381 (0)25 586 22 06

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1752
Godina izgradnje crkve: 1800.
Arhiprezbiterat: Podunavski
Dekanat: Apatinski

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Biskupijsko svetište Marija Pomoćnica u Doroslovu

Adresa:
25243 Doroslovo

Osnovni podaci:

Godina osnutka :1967.
Godina izgradnje: 1825.

Vidi više o svetištu ovdje.

Scroll to Top