Vilov Goran

Aktualna služba:
župnik župe Sv. Juraj – Vajska i Sv. Ilija – Bođani

Adresa:
Vuka Karadžića 31b, 21426 Vajska

E-mail:
vilov7@yahoo.com

Mjesto i datum rođenja:
Subotica, 17.03.1978.

Mjesto i datum ređenja:
Sv. Terezija Avilska – Subotica, 29.06.2003.

Scroll to Top