Rimokatolička župa sv. Juraj - Vajska

Župnik:
Goran Vilov
vilov7@yahoo.com

Adresa:
Vuka Karadžića 31b, 21426 Vajska

Telefon:
+381 (0)21 775 524

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1787.
Godina izgradnje crkve: 1842.
Arhiprezbiterat: Bački
Dekanat: Bački

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom:

Raspored i jezik svetih misa  blagdanima:

Scroll to Top