Rimokatolička župa sv. Ilija - Bođani

Župnik:
Goran Vilov
vilov7@yahoo.com

Adresa:
Dr. Zorana Đinđića 20, 21427 Bođani

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1956.
Godina izgradnje crkve: 1855.
Arhiprezbiterat: Bački
Dekanat: Bački

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Scroll to Top