Utasi Jenő

Aktualna služba:
župnik župa Sv. Josip Radnik – Totovo Selo i Prečisto Srce Marijino – Orom

Adresa:
Kossuth utca 4, 24427 Totovo Selo

E-mail:
uatsije@gmail.com

Mjesto i datum rođenja:
Senta, 24.10.1949

Mjesto i datum ređenja:
Sv. Terezija Avilska – Subotica, 19.03.1975.

Scroll to Top