Rimokatolička župa sv. Josip Radnik - Totovo Selo

Župnik:
Jenő Utasi
utasij@tippnet.rs

Adresa:
Kossuth utca 4, 24427 Totovo Selo

Telefon:
+381 (0)24 887 136

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1931.
Godina izgradnje crkve: 1909.
Arhiprezbiterat: Potiski
Dekanat: Subotica – Kanjiški

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Scroll to Top