Rimokatolička župa Prečisto Srce Marijino - Orom

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1937.
Godina izgradnje crkve: 1927.
Arhiprezbiterat: Potiski
Dekanat: Kanjiški

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Scroll to Top