Rimokatolička župa sv. Juraj - Subotica

Župnik:
Vojnić Mijatov Tomislav
tomomijatov3@gmail.com

Adresa:
Trg Paje Kujundžića 2, 24000 Subotica

Telefon:
+381 (0)24 522 043

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1841.
Godina izgradnje crkve: 1925.
Arhiprezbiterat: Katedralni
Dekanat: Subotica – Donji Grad

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom:

Raspored i jezik svetih misa  blagdanima:

Misa bdjenja subotom::

Scroll to Top