Rimokatolička župa Presv. Srce Isusovo - Tavankut

Župnik:
Marijan Vukov
marijan.vukov@gmail.com

Adresa:
Jovana Mikića Spartaka 4, 24214 Tavankut

Telefon:
+381 (0)24 476 74 08

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1910.
Godina izgradnje crkve: 1909.
Arhiprezbiterat: Katedralni
Dekanat: Subotica – Stari Grad

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Vikarija: Sv. Ana - Gornji Tavankut

Adresa:
Vermešov kraj bb, 24214 Tavankut

Osnovni podaci:

Godina osnutka : 1968.
Godina izgradnje: 1924.

Vikarija: Uzivšenje sv. Križa - Ljutovo

Adresa:
Slobodana Principa Selje 3, Ljutovo

Osnovni podaci:

Godina osnutka : 1968.

Scroll to Top