Vukov Marijan

Aktualna služba:
župnik župe Presv. Srce Isusovo – Tavankut

Adresa:
Jovana Mikića Spartaka 4, 24214 Tavankut

E-mail:
marijan.vukov@gmail.com

Mjesto i datum rođenja:
Subotica, 22.06.1981.

Mjesto i datum ređenja:
Sv. Terezija Avilska – Subotica, 1.07.2007.

Scroll to Top