Rimokatolička župa Uzašašće Gospodinovo - Riđica

Župnik:
Antal Egedi
antalegedi@gmail.com

Adresa:
Maršala Tita 61, 25280 Riđica

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1804.
Godina izgradnje crkve: 1817.
Arhiprezbiterat: Podunavski
Dekanat: Somborski

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Kapela na kalvariji: Gospa Žalosna

Adresa:
 25280 Riđica

Osnovni podaci:

Godina izgradnje: 1861.

Scroll to Top