Urunk Mennybemenetele Római Katolikus Plébánia - Regőce

Plébános:
Egedi Antal
antalegedi@gmail.com

Cím:
Maršala Tita 61, 25280 Regőce

Alapadatok:

Plébánia alapítás éve: 1804.
Templom építés éve: 1817.
Főesperesség: Dunamenti
Esperesség: Zombori

Szentmisék nyelve és időpontja vasárnap és ünnepnapokon:

Kápolna a Kálvárián: Fájdalmas Szűzanya

Cím:
25280 Riđica

Alapadatok:

Építés éve: 1861.

Scroll to Top