Rimokatolička župa Sv. Rok - Subotica

Župnik:
mons. dr. Andrija Anišić
andrija@tippnet.rs

Adresa:
Beogradski put 52, 24000 Subotica

Telefon:
+381 (0)24 554 896

Facebook:
Župa Sveti Rok

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1841.
Godina izgradnje crkve: 1896.
Arhiprezbiterat: Katedralni
Dekanat: Subotica – Donji Grad

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom:

Raspored i jezik svetih misa  blagdanima:

Kapela na groblju: sv. Ana

Adresa:
Kolubarska 20, 24000 Subotica

Osnovni podaci:

Godina izgradnje: 1868.

Scroll to Top