Rimokatolička župa sv. Petar i Pavao - Bajmok

Župnik:
Róbert Erhard
erratya@gmail.com

Adresa:
Trg Maršala Tita 3, 24210 Bajmok

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1779.
Godina izgradnje crkve: 1817.
Arhiprezbiterat: Katedralni
Dekanat: Subotica – Stari Grad

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Kapela na groblju: Sv. Rok

Adresa:

Frana Supila bb, 24210 Bajmok

Scroll to Top