Magyar Zsolt

Aktualna služba:
svećenik na ispomoći Anđeli Čuvari – Kanjiža

Adresa:
Školski trg 2, 24420 Kanjiža

E-mail:
zsoltar711@gmail.com

Mjesto i datum rođenja:
Senta, 23.06.1989.

Mjesto i datum ređenja:
Sv. Terezija Avilska – Subotica, 29.06.2018.

Scroll to Top