Rimokatolička župa sv. Mihael Arkanđeo - Odžaci

Župnik:
Jakob Pfeifer
jakobpfeifer52@gmail.com

Adresa:
Knez Mihajlova 26/a, 25250 Odžaci

Telefon:
+381 (0)25 574 24 71

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1759.
Godina izgradnje crkve: 1768.
Arhiprezbiterat: Bački
Dekanat: Bački

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom:

Raspored i jezik svetih misa blagdanima:

Crkva: Sv. Filip i Jakov - Bački Gračac

Adresa:
JNA 53, 25252 Bački Gračac

Osnovni podaci:

Godina osnutka crkve: 1756.
Godina izgradnje crkve: 1804.

Crkva: Sv. Martin - Karavukovo

Adresa:
Žarka Zrenjanina 71, 25255 Karavukovo

Osnovni podaci:

Godina osnutka crkve: 1766.
Godina izgradnje crkve: 1785.

Kapela na groblju: Sv. Vendelin

Adresa:
25250 Odžaci

Osnovni podaci:

Godina izgradnje: 1893.

Scroll to Top