Pfeifer Jakob

Aktualna služba:
župnik župa Sv. Mihael Arkanđeo – Odžaci, Sv. Martin – Karavukovo, Uznesenje BDM – Apatin

Adresa:
Knez Mihajlova 26/a, 25250 Odžaci

E-mail:
jakobpfeifer52@gmail.com

Mjesto i datum rođenja:
Plavna, 16.11.1952.

Mjesto i datum ređenja:
Sv. Terezija Avilska – Subotica, 29.06.1976.

Scroll to Top