Rimokatolička župa sv. Lovro - Sonta

Župnik:
Josip Kujundžić
josip.k@ptt.rs

Adresa:
Vojvođanska 60, 25265 Sonta

Telefon:
+381 (0)25 792 265

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1718.
Godina izgradnje crkve: 1812.
Arhiprezbiterat: Podunavski
Dekanat: Apatinski

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom:

Raspored i jezik svetih misa blagdanima:

Kapela na kalvariji: Presv. Srce Isusovo - Sonta

Adresa:
25265 Sonta

Osnovni podaci:

Godina izgradnje: 1842.

Crkva: Sv. Ivan Krstitelj - Prigrevica

Adresa:
Stojana Matića 76, 25263 Prigrevica

Osnovni podaci:

Godina osnutka crkve: 1763.
Godina izgradnje crkve: 1788.

Scroll to Top