Rimokatolička župa sv. Juraj - Mol

Župnik:
Miklós Világos
vilagosm@gmail.com

Adresa:
Maršala Tita 84, 24435 Mol

Telefon:
+381 (0)24 861 508

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1806.
Godina izgradnje crkve: 1824.
Arhiprezbiterat: Potiski
Dekanat: Bečejski

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Kapela na groblju: Raspeti Isus

Adresa:
24435 Mol

Osnovni podaci:

Godina izgradnje: 1924.

Scroll to Top