Rimokatolička župa sv. Ana - Mali Iđoš

Župnik:
Bartus Ervin
bartuservin79@gmail.com

Adresa:
Glavna ulica 24, 24321 Mali Iđoš

Telefon:
+381 (0)24 473 00 35

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1776.
Godina izgradnje crkve: 1788.
Arhiprezbiterat: Potiski
Dekanat: Bačkotopolski

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Vikarija: BDM Pomoćnica - Feketić

Adresa:
24323 Feketić

Osnovni podaci:

Godina osnutka : 1938.
Godina izgradnje: 1938.

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Scroll to Top