Bartus Ervin

Aktualna služba:
župni vikar župe Sv. Terezija Avilska – Subotica

Adresa:
Harambašićeva 7, 24000 Subotica

E-mail:
bartuservin79@gmail.com

Mjesto i datum rođenja:
Senta, 7.09.1979.

Mjesto i datum ređenja:
Sv. Terezija Avilska – Subotica, 29.06.2019.

Scroll to Top