Štefković Josip

Aktualna služba:
župnik župe Uzvišenje sv. Križa – Sombor i Sv. Nikola Tavelić – Sombor

Adresa:
Georgi Dimitrova 1, 25000 Sombor

E-mail:
josipstefkovic@gmail.com

Mjesto i datum rođenja:
Subotica, 17.07.1976.

Mjesto i datum ređenja:
Sv. Terezija Avilska – Subotica, 29.06.2002.

Scroll to Top