Rimokatolička župa Presv. Trojstvo - Sombor

Župnik:
Josip Pekanović
jpekanovic@gmail.com

Župni vikar:
Gábor Drobina
dr.ngbr@gmail.com

Adresa:
Trg cara Lazara 2, 25000 Sombor

Telefon:
+381 (0)25 423 564

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1718.
Godina izgradnje crkve: 1719.
Arhiprezbiterat: Podunavski
Dekanat: Somborski

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom:

Raspored i jezik svetih misa blagdanima:

Vikarija: Ime Marijino - Nenadić

Adresa:
Nenadić salaši-nova 9 49 Nenadić, 25000 Sombor

Osnovni podaci:

Godina osnutka : 1968.
Godina izgradnje: 1929.

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Vikarija: Sv. Antun - Gradina

Adresa:
Gradina 97, Gradina, 25000 Sombor

Osnovni podaci:

Godina osnutka : 1926.

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagadanima:

Kapela na Velikom katoličkom groblju: Sv. Rok - Sombor

Adresa:
Uroša Predića bb, 25000 Sombor

Osnovni podaci:

Godina izgradnje : 1833.

Kapela: Snježna Gospa - Čičovi

Adresa:
25000 Sombor – Čičovi

Osnovni podaci:

Godina izgradnje : 1788.

Kapela: Sv. Ivan Nepomuk - Sombor

Adresa:
Trg Cara Lazara 3, 25000 Sombor

Osnovni podaci:

Godina izgradnje : 1758.

Kapela na Malom katoličkom groblju: Sv. Terezija - Sombor

Adresa:
Tekstilna bb, 25000 Sombor

Osnovni podaci:

Godina izgradnje : 1905.

Kapela: Sv. Pavao Apostol - Županija

Adresa:
25000 Sombor – Županija

Osnovni podaci:

Godina izgradnje : 1807.

Scroll to Top