mons. Pénzes János

Biografija

Mons. Jánosa Pénzesa a papa Ivan Pavao II imenovao je subotičkim biskupom 25.04.1989. godine, te je on 18.06. u subotičkoj katedrali-bazilici Sv. Terezije Avilske zaređen za biskupa, pri čemu je glavni zareditelj bio mons. dr. Gabriel Montalvo Higuera, nadbiskup Celene i apostolski nuncij u SFRJ, dok su suzareditelji bili mons. Franc Perko, beogradski nadbiskup i metropolit, i mons. Matija Zvekanović, apostolski upravitelj subotički. Papa Franjo prihvatio je 8.09.2020. godine odreknuće od službe mons. Pénzesa, te je on do 14.11. vodio biskupiju u svojstvu apostolskog upravitelja.

Mons. Pénzes se rodio u Bajmoku 10.08.1943. godine, kao jedino dijete Lázára i Márie rođene Kanyó. Osnovnu školu je pohađao u rodnom mjestu, te je potom kao pitomac dječačkog sjemeništa u Zagrebu na Šalati pohađao istoimenu klasičnu gimnaziju. Ondje je maturirao 1961. godine, te je potom stupio u Veliko sjemenište na Kaptolu u Zagrebu, a filozofske i teološke studije pohađao je na tamošnjem Katoličkom bogoslovnom fakultetu. U međuvremenu je godinu i pol dana bio na odsluženju vojne obveze. Diplomirao je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu 30.05.1969. Za svećenika je zaređen u 29.06.1968. godine, te je u župi Presv. Trojstva u Adi otpočeo svećeničku

službu u svojstvu župnog vikara. Potom je od 15.08.1968. godine postavljen za prefekta u malom sjemeništu „Paulinum“ u Subotici, a ujedno je imenovan profesorom vjeronauka u istoimenoj klasičnoj gimnaziji. Od 13.11.1971. do 15.10.1972. vršio je službu bilježnika u Biskupskom ordinarijatu, te je potom imenovan upraviteljem župe Snježne Gospe u Horgošu, gdje je od 3.03.1976. imenovan župnikom i tu službu je obnašao sve do imenovanja subotičkim biskupom. U međuvremenu obnašao je različite službe, među kojima valja istaknuti slijedeće: biskupijski savjetnik (1980.-1989.), dekan dekanata Subotica – Novi Grad (1981.-1989.), branitelj ženidbenog veza na biskupijskom sudištu (1976.-1989.), a od 1972. do 1975. pohađao je poslijediplomski studij iz dogmatike na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu.

Kao biskup vršio je razne službe u Biskupskoj konferenciji, bilo kao potpredsjednik, te pročelnik nekoliko vijeća. Na Sveučilištu Pázmány Péter u Budimpešti 23.06.1998. je stekao naslov doktora teologije. Objavio je sljedeća djela: Vasárnapi szentmise (1984.), A házszentelés jelentősége (1985.), Hittel élni jó (1987.), Szent Ágoston, De catechizandis rudibus – A képzetlenek hitre neveléséről (2001).

Scroll to Top