Msgr. Pénzes János

Önéletrajz

II. János Pál pápa 1989. április 25-én nevezte ki Msgr. Pénzes Jánost a Szabadkai Egyházmegye élére. Püspökké 1989. június 18-án szentelték, az Avilai Szent Teréz székesegyházban. A főszentelő Msgr. Gabriel Montalvo Higuera, érsek és JSZSZK apostoli nunciusa volt, a társszentelők pedig Msgr. Franz Perko, belgrádi érsek és metropolita, valamint Msgr. Matija Zvekanović, püspök, a Szabadkai Egyházmegye apostoli kormányzója. Ferenc pápa 2018. augusztus 10-én elfogadta lemondását a Szabadkai Egyházmegye éléről, ezután, mint apostoli kormányzó vezette tovább az Egyházmegyét 2020. november 14-ig.

Msgr. Pénzes János 1943. augusztus 10-én született Bajmokon, Lázár és Kanyó Mária egyetlen gyermekeként. Az általános iskolát Bajmokon, középfokú tanulmányait pedig a zágrábi Érseki Klasszikus Gimnázium és Kisszemináriumban végezte, ahol 1961-ben érettségizett. A zágrábi Papnevelő Intézetbe lépve filozófiai és teológiai tanulmányokat folytatott az ottani Katolikus Teológiai Karon. Közben másfél évig katonai szolgálatot teljesített. 1969. május 30-án szerzett oklevelet teológiából. Pappá szentelésére 1968. június 29-én került sor, az Avilai Szent Teréz székesegyházban.  

Lelkipásztori szolgálatát káplánként kezdte az adai Szentháromság plébánián. 1969. augusztus 15-től a Paulinum Püspöki Klasszikus Gimnázium és Kisszeminárium prefektusa és hittantanára. Püspöki Hivatal jegyzője volt 1971. november 13. és 1972. október 15. között, majd Horgosra került, ahol a Havas Boldogasszony plébánia plébániai kormányzója, 1976. március 3-tól püspökké választásáig pedig a plébánosa volt. Időközben különböző tisztségeket töltött be, melyek közül fontos megemlíteni az alábbiakat: egyházmegyei tanácsos (1980-1989), a Szabadka-Újvárosi espereskerület esperese (1981-1989), az egyházmegyei bíróság kötelékvédője (1976- 1989). Posztgraduális tanulmányokat folyatatott 1972. és 1975. között dogmatikából, a zágrábi Katolikus Teológiai Karon.

A Püspöki Konferencián püspökként különböző tisztségeket töltött be, volt alelnöke, illetve több ízben elnöke is. A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen 1998. június 23-án PhD fokozatot szerzett teológiából. Következő művei jelentek meg: Vasárnapi szentmise (1984), A házszentelés jelentősége  (1985), Hittel élni jó (1987), Szent Ágoston: De catechizandis rudibus. A képzetlenek hitre neveléséről (2001).

Scroll to Top