Palatinus István

Aktualna služba:
župnik župe Anđeli Čuvari – Kanjiža

Adresa:
Školski trg 2, 24420 Kanjiža

E-mail:
palaist@gmail.com

Mjesto i datum rođenja:
Ada, 26.07.1961.

Mjesto i datum ređenja:
Mol, 05.02.1989.

Scroll to Top