Rimokatolička župa Anđeli Čuvari - Kanjiža

Župnik:
István Palatinus
palaist@gmail.com

Svećenik na ispomoći:
Magyar Zsolt
zsoltar711@gmail.com

Adresa:
Školski trg 2, 24420 Kanjiža

Telefon:
+381 (0)24 487 78 32

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1750.
Godina izgradnje crkve: 1768.
Arhiprezbiterat: Potiski
Dekanat: Kanjiški

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Kapela na groblju: Presv. Srce Isusovo

Adresa:
Lička bb, 24420 Kanjiža

Osnovni podaci:

Godina izgradnje: 1901.

Scroll to Top