mons. Matija Zvekanović ​​

Biografija

Matija Zvekanović rođen je 17. veljače 1913. godine u Subotici. Dječako sjemenište pohađao je u Subotici i Travniku. Studij teologije pohađao je u Sarajevu od 1932. do 1937. godine. Za svećenika je zaređen u Subotici 29. lipnja 1937. godine. Prvu službu je obavljao u Đurđinu od 1937. do 1939. kao vikarijski upravitelj vikarije Sv. Josipa, a ujedno je obavljao i službu upravitelja biskupijskih dobara. Potom je godinu dana upravljao vikarijom Sv. Aleksandra u Subotici, a nakon toga je imenovan upraviteljem biskupijskih dobara u Baču (1939. – 1941.). Godine 1941. vraća se u Subotici te je ponovno godinu dana upravitelj vikarije Sv. Aleksandra. Od 1942. do 1948. godine upravljao je župom Sv. Petra i Pavla u Bačkom Monoštoru. Od 1948. upravljao je vikarijom Uskrsnuća Isusovog u Subotici, a kada je 1956. godine ova vikarija postala župom, on je postao župnikom iste župe. Od 1948. godine obavljao je službe u dijecezanskom sudu, a od 1954. godine bio je i generalni vikar Bačke apostolske administrature.

Za pomoćnog biskupa imenovan je 13. studenog 1955. godine kao naslovni biskup Burce. Za biskupa je zaređen u Subotici 25. veljače 1956. godine. Glavni zareditelj je bio beogradski nadbiskup Josip Ujčić, a suzareditelji Franjo Šeper, tada pomoćni nadbiskup zagrebački i Stjepan Bäuerlein, pomoćni đakovački biskup. Nakon smrti

dotadašnje apostolskog administratora Lajče Budanovića 16. ožujka 1958. godine, preuzeo je istu službu koja je potvrđena 19. ožujka 1958. godine. Istovremeno je preuzeo i službu župnika župe Sv. Terezije u Subotici koja je potvrđena 24. srpnja iste godine koju je vodio do 1. listopada 1968. godine.

Nakon uzdignuća Bačke apostolske administrature na stupanj biskupije, 8. veljače 1968. godine imenovan je prvim biskupom Subotičke biskupije. Biskupiju je vodio do svog umirovljenja 25. travnja 1989. godine, a do biskupskog ređenja njegova nasljednika 18. lipnja 1989. godine upravljao je njome kao apostolski administrator.

Sudjelovao je kao koncilski otac na Drugom vatikanskom saboru. Za vrijeme njegova upravljanja podignuto je dječačko sjemenište Paulinum i svećenički dom Josephinum.

U Biskupskoj konferenciji Jugoslavije u više mandata je bio na čelu Vijeća za ekumenizam, a bio je i član stalno predsjedništva BKJ.

Preminuo je u Subotici 24. travnja 1991. godine, a pokopan u subotičkoj katedrali 26. travnja 1991. godine.

Scroll to Top