mons. Lajčo Budanović ​

Biografija

Lajčo Budanović rođen je 27. ožujka 1873. godine u Bajmoku. Gimnaziju je pohađao u Subotici i Kalači. Studij teologije pohađao je u Kalači od 1893. do 1897. godine. Za svećenika je zaređen 27. lipnja 1897. godine u Kalači. Službe župnik pomoćnika obavljao je u Santovu (1897), Kaćmaru (1897-1898), u Subotici u župi Sv. Jurja (1898-1902), u Novom Sadu (1902-1910), Somboru (1910) i Baji (1910-1912). Župnik je bio u Beregu od 1912. do 1918. godine, a potom je bio župnik u Baji od 1918. do 1920. godine. Župu Sv. Terezije u Subotici preuzeo je 1920. godine i njome upravljao sve do svoje smrti.

Apostolskim adminsitratorom novouspotavljene Bačke apostolske administrature imenovan je 10. veljače 1923. godine, a iste godine 9. studenog imenovan je apostolskim protonotarom. Naslovnim biskupom Cisama imenovan je 28.

veljače 1927. godine, a 1. svibnja iste godine zaređen je za biskupa. Glavni zareditelj je bio nuncij nadbiskup Ermenegildo Pellegrinetti, a suzareditelji Antun Bauer, zagrebački nadbiskup, i Antun Akšamović, đakovački biskup.

Za vrijeme Drugog svjetskog rata morao je napustiti Bačku, pa je od 1. lipnja 1941. od 13. lipnja 1946. pravno bio izvan službe apostolskog administratora.

Tijekom njegove službe izgrađene su brojne crkve, ustrojeni su temelji buduće biskupije i utemeljene ustanove važne za život jedne mjesne Crkve.

Preminuo je 16. ožujka 1958. godine u Subotici, a pokopan je u crkvi sv. Terezije 18. ožujka iste godine.

Scroll to Top