Msgr. Lajčo Budanović ​

Önéletrajz

Budanović Lajos (Lajčo Budanović) 1873. március 27-én született Bajmokon. Középiskoláit Szabadkán és Kalocsán, a teológiai tanulmányait pedig úgyszintén Kalocsán végezte, 1893 és 1897 között. Kalocsán szentelték pappá, 1897. június 27-én. Segédlelkészként szolgált Herecegszántón (1897), Katymáron (1897-1898), Szabadkán, a Szent György plébánián (1898-1902), Újvidéken (1902-1910), Zomborban (1910) ill. Baján (1910-1912). Plébánosi szolgálatát 1912-től 1918-ig Béregen, majd 1918-tól 1920-ig Baján végezte. A szabadkai Avilai Szent Teréz plébániát 1920-ban vette át és haláláig irányította.

1923. február 10-én nevezték ki az újonnan megalakult bácskai apostoli kormányzóság apostoli kormányzójává, majd ugyanezen év november 9-én pedig apostoli protonotáriussá. 1927. február 28-án nevezték ki Cisama címzetes püspökévé, majd május 1-jén püspökké 

szentelték. A főszentelő Ermenegildo Pellegrinetti nuncius érsek volt, a társszentelők pedig Antun Bauer zágrábi érsek és Antun Akšamović diakóvári püspök volt.

A második világháború idején el kellett hagynia Bácskát, így 1941. június 1-től, 1946. június 13-ig, az apostoli kormányzói feladat ellátásában jogilag korlátozva volt.

Szolgálata alatt számos templom épült, lerakta a leendő egyházmegye alapjait, valamint a helyi egyház élete szempontjából fontos intézményeket hozott létre.

Szabadkán hunyt el 1958. március 16-án. Az Avilai Szent Teréz templomban helyezték örök nyugalomra ugyanez év március 18-án.

Scroll to Top