Rimokatolička župa Ime Marijino - Novi Sad

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1702.
Godina izgradnje crkve: 1733.
Arhiprezbiterat: Bački
Dekanat: Novosadski

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Kapela na groblju: Sv. Elizabeta - Novi Sad

Adresa:
Futoška 39, 21000 Novi Sad

Osnovni podaci:

Godina izgradnje: 1875.

Scroll to Top