Balažević Dušan

Aktualna služba:
župni vikar župa Uzvišenje sv. Križa – Srbobran i Sv. Mihael Arkanđeo – Zmajevo

Adresa:
Cara Lazara 17, 21480 Srbobran

E-mail:
balazevic.dusan@gmail.com

Mjesto i datum rođenja:
Subotica, 23.04.1992.

Mjesto i datum ređenja:
Sv. Terezija Avilska – Subotica, 16.06.2022.

Scroll to Top