Rimokatolička župa Uzvišenje sv. Križa - Subotica

Župnik:
dr. Oszkár Csizmár
cismoscar@gmail.com

Adresa:
27. marta 1, 24000 Subotica

Telefon:
+381 (0)24 524 952

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1956.
Godina izgradnje crkve: 1896.
Arhiprezbiterat: Katedralni
Dekanat: Subotica – Stari Grad

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Crkva: Sv. Petar - Subotica

Adresa:
24000 Subotica

Osnovni podaci:

Godina osnutka crkve: 1921.

Scroll to Top