Rimokatolička župa Uzvišenje sv. Križa - Sombor

Župnik:
Josip Štefković
josipstefkovic@gmail.com

Adresa:
Georgi Dimitrova 1, 25000 Sombor

Telefon:
+381 (0)25 482 496

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1960.
Godina izgradnje crkve: 1924.
Arhiprezbiterat: Podunavski
Dekanat: Somborski

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom:

Raspored i jezik svetih misa blagdanima:

Crkva: Sv. Martin - Gakovo

Adresa:
Gakovo, 25282 Gakovo

Osnovni podaci:

Godina osnutka crkve: 1766.
Godina izgradnje crkve: 1787.-1947.

Crkva: Kraljica sv. Krunice - Kruševlje

Adresa:
Kruševlje

Osnovni podaci:

Godina osnutka crkve: 1786.
Godina izgradnje crkve: 1718.

Scroll to Top