Rimokatolička župa Uzvišenje sv. Križa - Pačir

Župnik:
József Tóth
jozseft120@gmail.com

Adresa:
Visoka 1, 24342 Pačir

Upravlja se iz Bajše.

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1824.
Godina izgradnje crkve: 1824.
Arhiprezbiterat: Potiski
Dekanat: Bačkotopolski

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Kapela na groblju: Žalosna Gospa - Pačir

Adresa:
24342 Pačir

Osnovni podaci:

Godina izgradnje: 1862.

Scroll to Top