Rimokatolička župa Uznesenje BDM - Titel

Župnik:
Franjo Lulić

Adresa:
Glavna 3, 21240 Titel

Telefon:
+381 (0)21 860 232

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1788.
Godina izgradnje crkve: 1812.
Arhiprezbiterat: Bački
Dekanat: Novosadski

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Crkva: Presv. Srce Isusovo - Mošorin

Adresa:
Mošorin, 21245 Mošorin

Osnovni podaci:

Godina osnutka crkve: 1899.
Godina izgradnje crkve: 1913.

Crkva: Snježna Gospa - Žabalj

Adresa:
Trg oslobođenja 1, 21230 Žabalj

Osnovni podaci:

Godina osnutka crkve: 1805.
Godina izgradnje crkve: 1825.

Scroll to Top