Rimokatolička župa Uznesenje BDM - Čelarevo

Župnik:
František Gašparovsky
office@rimkatbp.com

Adresa:
Trg Borisa Kidriča, 421413 Čelarevo

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1802.
Godina izgradnje crkve: 1822.
Arhiprezbiterat: Bački
Dekanat: Bački

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Scroll to Top