Rimokatolička župa Uznesenje BDM - Apatin

Župnik:
Jakob Pfeifer
jakobpfeifer52@gmail.com

Adresa:
Srpskih vladara 19, 25260 Apatin

Telefon:
+381 (0)25 772 986

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1750.
Godina izgradnje crkve: 1798.
Arhiprezbiterat: Podunavski
Dekanat: Apatinski

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom:

Raspored i jezik svetih misa blagdanima:

Crkva: Presv. Srce Isusovo - Apatin

Adresa:

Žarka Zrenjanina 14, 25260 Apatin

Osnovni podaci:

Godina osnutka crkve: 1956.
Godina izgradnje crkve: 1933.

Kapela na kalvariji: Žalosna Gospa

Adresa:

25260 Apatin

Osnovni podaci:

Godina izgradnje: 1871.

Scroll to Top