Rimokatolička župa Uskrsnuće Isusovo - Subotica

Župnik:
Vinko Cvijin
cvijinvinko1@gmail.com

Adresa:
Gajeva 2, 24000 Subotica

Telefon:
+381 (0)24 524 496

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1956.
Godina izgradnje crkve: 1933.
Arhiprezbiterat: Katedralni
Dekanat: Subotica – Stari Grad

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Kapela na kalvariji: Žalosna Gospa - Subotica

Adresa:
Trg Ćirila i Metodija 3, 24000 Subotica

Osnovni podaci:

Godina izgradnje: 1871.

Scroll to Top