Rimokatolička župa Svi Sveti - Kucura

Župnik:
Károly Szabadi
doncarlospater@gmail.com

Adresa:
Ive Lole Ribara 62, 21466 Kucura

Upravlja se iz Vrbasa.

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1815.
Godina izgradnje crkve: 1859.
Arhiprezbiterat: Podunavski
Dekanat: Kulski

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Crkva: Presv. Srce Isusov - Savino Selo

Adresa:
Maršala Tita 13, 21467 Savino Selo

Osnovni podaci:

Godina osnutka crkve: 1968.
Godina izgradnje crkve: 1940.

Scroll to Top